Naujienos

Širvintų “Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ komanda eilę metų stipriausių Lietuvos komandų gretose

2020-04-18

Judriosios estafetės ugdo ir stiprina vaikų draugiškumą, auklėja juos savitarpio pagalbos ir paramos dvasią, moko pajungti ir aukoti savo asmeninius interesus bendram kolektyvo tikslui. 


Estafetės padeda ugdyti valią,  ryžtingumą, atkaklumą, iniciatyvą, pasitikėjimą savo jėgomis, savitvardą. Tačiau judrieji žaidimai padeda ugdyti žaidėjų valią tik tada, kai žaisdami jie turi įveikti sunkumus, reikalaujančius didelių fizinių ir kūrybinių pastangų. Jeigu žaidimo tikslas žaidėjams lengvai pasiekiamas, tai toks žaidimas neįdomus ir, suprantama, mažai padeda ugdyti vaikų valią. Žaidžiant gana ryškiai atsiskleidžia kiekvieno vaiko individualios ypatybės, jo charakterio bruožai. Todėl kūno kultūros mokytojui, vadovaujant judriesiems žaidimams, susidaro palankios sąlygos geriau pažinti savo auklėtinius — jų fizinius sugebėjimus, elgesio ypatumus, charakterio bruožus. 


Didelę auklėjamąją reikšmę turi judriųjų žaidimų emocingumas. Vaikams didžiulį pasitenkinimą teikia žaidimo procesas, žaidimo eiga. Atskirų žaidėjų ir komandų pergalės sukelia džiaugsmą. Jį patirti vaikai nori ir kitoje pamokoje ar pratybose. Štai kodėl taip nekantriai vaikai laukia „ Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  užsiėmimų. Pastaruoju metu daug dėmesio kreipiama mokinių fizinėms ypatybėms ugdyti. Tam tikslui labia puikiai tinka estafetės, kurios padeda gerinti vaikų bendrąjį, specialųjį, techninį, taktinį, moralinį ir valios bei teorinį pasirengimą, sudaro bendrą paauglių fizinio lavinimo sistemos grandį. Taigi estafetės padeda efektyviai formuoti vaikų teigiamus charakterio bruožus. Jos turi didelę auklėjamąją reikšmę. Žaidimai ugdo ir stiprina sportininkų draugiškumą, auklėja juos savitarpio pagarbos.  Vien tas faktas, kad visi vaikai turi paklusti taisyklėms, jau padeda ugdyti vaikų sąmoningą drausmę, sugebėjimą valdytis, tvarkytis esant didžiulei žaidybinei įtampai.


Širvintų„ Atžalyno “ progimnazijos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ komandos jau daugelį metų būna Lietuvos mokyklų žaidynių čempionė ir prizininkė.


2014-2015m.m. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko 2002 m. gimimo ir jaunesnių mokinių finalinės varžybos.Širvintų „Atžalyno“ progimnazija tapo čempionė.


2015-2016 m.m.Šiaulių “Dainų” progimnazijoje vyko 2003 m. gimimo ir jaunesnių mokinių finalinės varžybos. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija tapo čempionė.


2017-2018 m. m. Vilniaus  Balsių progimnazijoje vyko Lietuvos "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių finalinės varžybos. 2005 m. gimimo ir jaunesnių mokinių nugalėtojais tapo Širvintų “Atžalyno” progimnazija.


2018-2019 m. m. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko 2006 m.gimimo ir jaunesnių mokinių finalinės varžybos. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija tapo čempione.


Komandoje kamuolį geriausiai varosi Mantas Lukoševičius ir Elzė Varaneckaitė. Šuoliukus puikiai atlieka Eglė Žygytė ir Kristijonas Česonis.Futbolo estafetėje nepralenkiami Deivydas Beliakovas ir Viltė Kulševičiūtė.

 

2019-2020 m. m. Zoninių varžybų nugalėtojai.


Geičiausi komandoje yra  Karina Kulševičiūtė ir Danielius Vaitkūnas. Kamuolį geriausiai valdo Augustė Jarmalavičiūtė ir Kasparas Zokas. Nepralenkiami grindų riedulio estafetėje Deimantė Vietrinaitė ir Dominykas Gudonas. Šuoliukuose nepralenkiami yra Andrėja Jarmalavičiūtė ir Aleksadras Besekiarski. Komandoje jau antrus metus atstovauja: Andrėja Jarmalavičiūtė, Giedrė Katinaitė, Deimantė Vietrinaitė, Karina Kulševičiūtė, Kasparas Zokas ir Paulius Radzevičius.


Per metus komandos iki finalinių varžybų paruošti neįmanoma. Labai gerai kai komandą sudaro 5-tų ir 6-tų klasių mokiniai. Vien iš šeštokų komandą sudarius, kitąmet būna duobė. Vaikai neįgauna varžybų patirties.  Tai asmeninė mokytojų patirtis, 2015-2016 m.m komandą sudarė tik šeštokai. Tai 2016-2017 m.m. tarpzoninėse varžybose pritrūkom drąsos , varžybinės patirties ir į finalą nepatekom. Komanda treniruojasi du kartus per savaitę. Yra vaikų kurie ir salėje būna 4 kartus per savaitę. Aišku, vaikai dar lanko ir kitus būrelius.


Būti čempionais, reikia nuoseklaus darbo ir susitelkimo.
Valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga
Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras 
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius 
Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyrius
Filaretų g. 17, Vilnius